דרושים מצילים/ות לקריית הספורט והנופש עיריית רעננה

דרושים מצילים/ות לקריית הספורט והנופש עיריית רעננה
שכר שעת עבודה 54 ש”ח
שכר שעת עבודה ביום שישי 67.5 ש”ח
שכר שעת עבודה בשבת 78.75 ש”ח
איש קשר-  שאולי מירון
טלפון: 097700700
מייל:shaullym@raanana.muni.il