לבריכה הלימודית המחודשת דרושים: מציל | מפעיל | מדריכי שחיה

לבריכה הלימודית המחודשת דרושים:
מציל | מפעיל | מדריכי שחיה
נא לפנות לראובן 0537746743