לקריית הספורט והנופש רעננה דרושים/ת מצילים/ת

לקריית הספורט והנופש רעננה דרושים/ת מצילים/ת
שכר שעתי בסיסי בין 40 ₪  ל 50 ₪
ימי ו’ (שישי)  25%-50% תוספת
שבת 175%
קורות חיים (בקצרה) ופרטים אישיים של המועמד/ת
כולל פרטי התקשרות לשני/שתי ממליצים/ת לפחות, יש לשלוח:
aleraanana@Raanana.onmicrosoft.com
09-7700702/6 יערה/שאולי
09-7700707 פקס
פונים/ת מתאימים/ת ייענו