נהלים של בדיקות רפואיות

בדיקה רפואית – על התלמיד לגשת לרופא המשפחה עם הטופס המצ”ב. במידה ורופא המשפחה אינו מוכן לחתום על טופס זה של משרד העבודה, אין מניעה שיחתום על נוסח זהה או דומה של קופת החולים, המעיד שכשיר לשמש כמציל או שרשאי לפעילות גופנית. במידה ולא חותם גם על טופס זהה או דומה של קופת החולים, יש להמציא אישור ממכון ארגומטרי.

בדיקת ראיה – מצ”ב תקנים של בדיקת ראיה לנהיגה. הוחלט במשרד העבודה להחיל תקנים לבדיקת ראיה בנהיגה גם על קורסי מצילים. רופא העיניים/אופטומטריסט יבצע בדיקה בלבד, וירשום את תוצאות הבדיקה על גבי הטופס המצורף.

שינוי גודל גופנים
צבעים