למרכז הנופש במכון ויצמן דרושים מצילים

למרכז הנופש במכון ויצמן דרושים מצילים
נדרש רענון הצלה  והחייאה בתוקף
תחילת עבודה מיידית.
לפרטים 08-9342801